Notícies Deco SA

1200px-Església_de_lEsperança_c._Palma_de_Sant_Just.jpg

Adjudicació Reforma de l’edifici al carrer La Palma de Sant Just, 2 de Barcelona

Promotor: Fundació La Caixa
Projecte: Valeri Consultors
Pressupost: 2.900.000,00 €
Data d’adjudicació: Des 2016
Execució: Febrer 2017 – Novembre 2018

L’objectiu del projecte és la reforma global (adequació de les deficiències estructurals, d’estanqueïtat i d’accessibilitat), amb actuació sobre l’estructura existent, i la transformació d’usos actuals de l’edifici d’habitatges situat al carrer Palma de Sant Just número 2 de Barcelona.
Tant el comerç (botiga-llibreria), situat a la planta baixa, com els habitatges, situats a les plantes pis, es reformen i transformen per a convertir-los en CENTRE COMUNITARI D’ACCIÓ SOCIAL, ampliant d’aquesta manera el Centre d’Atenció de la Fundació de l’Esperança situat a l’edifici adjacent (c/ Palma de Sant Just núm.4), Casa de recés.

Deco SA