CEIP La Sínia – Departament d’Educació (Generalitat de Catalunya) – Sant Antoni de Calonge