Avís Legal

Informació general
Construccions DECO, S. a., CIF A08619223, domicili a Barcelona, Travessera dels Corts, 369, Etlo, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 4189, Llibre 3527, secció 2a., foli 85, fulla 44193 inscripció 1ª.

Objecto
Aquest lloc web proporciona informació sobre els serveis i activitat empresarial de Construccions DECO, S. a., dedicada a la construcció d’obres d’edificació públiques i privades, per a això figura inscrita com a “contractista d’obres” en el Registre Oficial d’empreses Classificades i en el Registri d’Empreses Acreditades Sector de la Construcció de Catalunya amb el nombre d’inscripció 09000000199.

Construccions DECO, S. a. ha subscrit voluntàriament les següents normes internacionals, models de gestió i codis de conducta:
ISO9001:2008, ISO14001:2004, ISO/IEC 27001, UNEIX 166002:2006, OHSAS18001:2007, EMAS, Efr 1000-2, Política de Gestió, Codi Ètic, Pla de Conciliació, Pla d’Igualtat.

Propietat Intel·lectual
Els continguts d’aquesta web, imatges, logotips, gràfics o textos, així com el nom de domini www.decosa.net són propietat de Construccions DECO, S.A. o ha adquirit els drets dels seus propietaris i estan protegits per les lleis i tractats internacionals en matèria de propietat intel·lectual i industrial i per la normativa reguladora dels noms de domini.

Protecció de Dades de Caràcter Personal
En navegar per aquestes pàgines, el servidor de la web recull informació de forma automàtica relativa a la seva adreça IP (data i hora d’accés, pàgina d’origen, sistema operatiu i navegador utilitzat). Construccions DECO, S. a. no pot obtenir per si sola, ni té intenció de fer-ho tret que se li causi algun perjudici, informació alguna sobre el titular de la connexió a Internet a la qual correspon. Aquestes dades seran guardades i utilitzats únicament per al control i realització d’estadístiques d’accés i visites a la web, i en cap cas seran comunicats o cedits a tercers.
Aquest lloc web no utilitza cookies ni qualsevol altre dispositiu que permeti l’obtenció de dades personals sense el seu consentiment.

Limitació de responsabilitat
Construccions DECO, S. a. no es responsabilitza de la informació continguda en pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per enllaços inclosos en el lloc web, ja que la funció d’aquestes és informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació, on podrà ampliar les dades ofertes en aquesta web.