Qualitat

La qualitat i la rapidesa d’execució, a través del diàleg personalitzat i fluid amb el client i els professionals i la perfecta coordinació del nostre equip humà, formen part de la identitat de Construccions DECO. Com la ferma voluntat de millorar contínuament en les nostres activitats, realitzant un esforç en el desenvolupament de projectes innovadors, amb l’objectiu d’augmentar la satisfacció de clients, professionals, col·laboradors i proveïdors, complint amb les seves expectatives, prevenint i reduint els riscos de seguretat i salut laboral i els impactes ambientals i desplegant valors de gestió i responsabilitat social a través de solucions competitives i innovadores. Construccions DECO disposa d’un sistema de qualitat segons la norma ISO9001 certificat per AENOR.

Política de Gestió

Medi Ambient

Construccions Deco és la primera empresa espanyola del sector de la construcció en ésser registrada a EMAS, el sistema comunitari de gestió i auditoria medi ambientals que concedeix la Unió Europea i que reconeix la garantia de respecte total pel medi ambient de les obres que duu a terme l'empresa. El registre reconeix les empreses que milloren contínuament el comportament medi ambiental així com avaluen periòdicament els sistemes i fomenten la participació activa del personal de l'empresa.

Deco realitza regularment una auditoria medi ambiental, fa una declaració medi ambiental, que inclou la descripció de les seves activitats i dels seus serveis, realitza una descripció dels possibles impactes medi ambientals i de les mesures que es prenen per reduir-los i quin és el comportament global medi ambiental de l'empresa.

Declaració Mediambiental

Prevenció de Riscos

Construccions Deco és la primera empresa espanyola del sector de la construcció en obtenir la certificació del seu Sistema de Prevenció d'Accidents segons normes OHSAS 18000. Per a Deco la seguretat en el treball i la prevenció de riscos laborals són al capdamunt de les seves prioritats. És per això que l'empresa ha elaborat un Manual de Bones Pràctiques per tal dinformar als sots-contractistes, industrials, proveïdors i als seus propis operaris de quines accions han de realitzar en el seu lloc de treball per tal de reduir al màxim els riscos laborals, però també minimitzar la contaminació acústica, atmosfèrica, d'aigües i del terreny, estalviar en el consum d'aigua i energia i realitzar una correcta segregació de residuus. Deco ha publicat una nova edició del Manual de Bones Pràctiques, una guia amena i didàctica per conseguir un treball ben fet, realitzat en condicions segures i respectant el entorn. Aquesta edició inclou tres idiomes, català, espanyol i àrab en la forma dialectal marroquí.

Responsabilitat Social

En el marc del Sistema de Gestió Ètica i Socialment Responsable, Construccions DECO ha implantat el Pla de Conciliació per tal d’afavorir la conciliació de la vida laboral, la vida personal i la vida familiar dels seus treballadors, ha endegat el Pla de Igualtat, manté acords de col·laboració amb la Fundació Vicente Ferrer i ha obtingut, d’AENOR i Fundación Más Familia, la certificació EFR 1000-2 en conciliació i igualtat.

Compliance

Seguint les directrius de l'article 31bis de la Lley 1/2015, Deco ha desenvolupat un programa amb la fi de conèixer els riscos que, degut a la seva activitat i organització de l'empresa, puguessin existir i que, eventualment, puguessin generar-li imputacions penals, i implantar les mesures de prevenció i control necessàries per evitar la consumació de delictes a l'empresa.