CEIP La Sinia – Departament d’Educació (Generalitat de Catalunya) – Molins de Rei