Notícies Deco SA

Cristalleries-carrer-Europa-1024x620.jpg

Equipament al carrer Anglesola 1, districte de Les Corts a Barcelona.

Promotor: Ajuntament de Barcelona
Proyecte: H Arquitectes
Pressupost: 2.299.543,48 €
Data d’adjudicació: Nov 2014
Execució: Desembre 2014 – Juny 2016

Construcció d’un equipament al carrer Anglesola 1 del districte de les Corts on aculli el Centre de Formació d’Adults de les Corts (AFA), la delegació de les Corts del consorci de normalització lingüística i l’hotel d’entitats del districte. La construcció de l’edifici es durà a terme en dues fases: la primera fase inclou treballs previs, enderrocs, adequació del terreny, sistema estructural, instal·lació geotèrmia i totes les escomeses i impermeabilització de la coberta, amb una duració aproximada de 7 mesos. La segona fase contempla la resta de tasques i la duració aproximada és de 11 mesos.

deco